כל אזרח ישראלי המבקש לצאת מן הארץ, אחראי בלעדית להצטייד במסמכים הבאים:
 
דרכון - וודאו כי הדרכון שברשותכם בר תוקף ל - 6 חודשים לפחות לפני צאתכם מהארץ. צלמו את דרכונכם לפני היציאה מהארץ ושימרו את הצילומים בנפרד.
 
אשרות כניסה - באחריותכם לדאוג לאשרות כניסה למדינות בהן תרצו לבקר. ודאו את הצורך באשרה עם הקונסוליה של המדינה בה תרצו לבקר. מומלץ להוציא את כל אשרות הכניסה בארץ, גם אם מועד הביקור מאוחר ותוקף האשרה יפוג. חידוש אשרת ביקור בחו"ל קל יותר. במקרים רבים לא ניתן יהיה לקבל אשרה בחו"ל אם הבקשה המקורית לא הוגשה בארץ.
 
אישור יציאה מהארץ - חותמת אישור יציאה מצה"ל חייבת להופיע בדרכון לגברים עד גיל 45 ולנשים שאינן פטורות עד גיל 37. נדרש אישור יציאה מיוחד ליוצאים לחו"ל דרך מצרים.
 
*שימו לב. בעלי תעודות מעבר חייבים לדווח לסוכן הנסיעות מיידית!
 
ובנוסף:

ביטוחיםלתשומת ליבך עלייך לדאוג לביטוח מתאים, מקיף ונרחב לפי צרכיך, לרבות פוליסת ביטוח אישי ומטען. את הזמנת הביטוח יש לבצע לפני הנסיעה. ניתן לרכוש פוליסת ביטוח בכל חברה שתמצא לנכון, אם לא תעשה כן תחול האחריות הבלעדית לתוצאות אי העשייה עליך

תרופות וחיסונים - עליכם לבדוק את הצורך בתרופות וחיסונים במדינות בהן תבקרו. התייעצו עם הרופא האישי שלכם ופנו למשרד הבריאות או לאחד המרכזים הרפואיים המתמחים בנושא. לחברת איסתא הסדר מיוחד להוזלת חבילות החיסונים עם מספר מרכזים רפואיים בארץ.
 
תשלומים - ביום ביצוע ההזמנה נדרש תשלום מקדמה, בחלק מהמוצרים נדרש תשלום מלא בגין המוצר. את יתרת התשלום יש לשלם עד שבוע עבודה לפני מועד היציאה במזומן או באמצעות כרטיס אשראי. המחירים הנקובים במטבע זר מחושבים לפי שער מכירה של העברות והמחאות גבוה שנקבע ביום העסקים שקדם למועד התשלום בפועל. החזר יינתן בשקלים בלבד ולפי שער מזומנים נמוך בניכוי דמי רישום, ביטול ותוספות אשראי עד 45 ימי עסקים לאחר הביטול. במקרה של ביטול מצד המארגן ובכפוף לאישורו, יוחזר לנוסע מלוא הסכום שהנוסע שילם בשקלים בלבד.
 
הבטחת מחיר - הלקוח יוכל להבטיח את הצעת המחיר שניתנה לו ביחס להזמנתו רק בהתקיים שני תנאים:
1) תשלום מלא בגין הנסיעה.
2) קבלת חומר הנסיעה ליד.
 
טיסות כללי - הטיסות מבוצעות על ידי חברות תעופה סדירות ו/או שכר וביצוען כפוף לתנאים המפורסמים ע"י חברות התעופה ו/או מנהלי התעופה האזרחיים.
המסלול וזמני הטיסות, נמצאים באחריותן הבלעדית של חברות התעופה וייתכנו מקרים בהם יהיו שינויים בזמני הטיסות אף ללא הודעה מוקדמת על כך.
חלקן של הטיסות מופעלות בשיטת ה - Code Sharing (טיסות משולבות) ואין איסתא אחראית לשילובים אלו כמו גם לשינויים במועדי הטיסות ו/או במסלוליהן, ועל כן לא תיענה כל דרישה להחזר או פיצוי בגין הוצאות או עגמת נפש שנגרמו לנוסע עקב השינויים במועדי הטיסות ו/או בחברות התעופה.
לא תמיד הטיסות הינן ישירות ולעיתים טיסה נוחתת נחיתת ביניים בדרכה כמו גם בחזרתה. במקרים חריגים של רישום יתר לטיסה ע"י חברות התעופה (דבר המותר לחברות התעופה ואשר אינו בשליטת המארגנים) יאלצו נוסע בודד או חלק מקבוצת נוסעים לטוס בטיסה שונה. במקרה שכזה עושות חברות התעופה את מירב המאמצים על מנת לצמצם את אי הנוחות שנגרמת לנוסע.
כל הטיסות מוגבלות לתנאים המפורטים בכרטיסי הטיסה ו/או על גבי עטיפת כרטיס הטיסה/נסיעה.
הארוחות המסופקות בטיסות הן באחריותה הבלעדית של חברת התעופה. חברת איסתא אינה יכולה להתחייב בפני הנוסע שיקבל אוכל מיוחד (כשר, צמחוני וכו'), גם אם הזמין אותו מראש. יש להדגיש כי קיימות טיסות שכר אשר בהן כלל לא מוגשות ארוחות.
 
מטען וכבודת יד - כרטיסי הטיסה במחלקת תיירות למרבית היעדים בעולם מתירים לנוסע כבודה במשקל של 20 ק"ג + כבודת יד במשקל 5 ק"ג בלבד. בטיסות ישירות לצפון אמריקה מתירות חברות התעופה מטען המוגדר כ - 2PC (בד"כ 2 מזוודות שמשקלן יחדיו לא עולה על 70 ק"ג).
חברות התעופה רשאיות לגבות תוספת תשלום בגין משקל עודף לרבות כבודת יד לפי תעריף שנקבע על ידן וע"פ שיקול דעתן הבלעדי.
אין חברות התעופה מתחייבות לקבל כבודתו של נוסע באותה טיסה יחד עימו, אם עלתה הכבודה על המותר, אף אם שילם בגין המשקל העודף.
במקרים חריגים אלו תגיע הכבודה על טיסה אחרת, באחריותה של חברת התעופה.
במקרה של אבדן ו/או נזק למטענכם בתחנת היעד בחו"ל, עליכם לפנות למשרד סוכן השינוע באולם הנוסעים הנכנסים ולדאוג למלא טופס אובדן/נזק למטען.
 
שימו לב! תינוקות עד גיל שנתיים אינם זכאים להטסת כבודה ולמקום ישיבה. אין אפשרות להתחייב על מקומות ישיבה מסוימים בטיסה ו/או על שורות ראשונות במטוס. הזמנת עריסת תינוק הינה בגדר בקשה בלבד ותלויה באישור חברות התעופה ובאחריותן.
 
אחריות בתי מלון - חברת איסתא משמשת כמתווכת בין סיטונאי התיירות לבין הנוסע. השירותים המוצעים מבוצעים על אחריותם של סיטונאי התיירות למיניהם. איסתא אינה אחראית על הפעלתו היום-יומית של המלון, לרבות תקינות מערכותיו, שעות הפעלת מיזוג האוויר, החלפת המצעים בחדרים, חימום מי הרחצה וכו'.
חשוב לדעת: דרגות בתי המלון נקבעות על ידי משרד התיירות המקומי בכל ארץ ואינן ניתנות להשוואה עם המלונות בארץ או בין ארצות שונות. אנו מחוייבים להציג את בתי המלון לפי דרגתם הקבועה ע"י המוסדות הרשמיים באותה מדינה גם אם אינם זהים ברמתם למלונות באותה דרגה בישראל או בכל מדינה אחרת.
מלונות בדרגת Tourist Class הם בדרך כלל מלונות הדומים ברמתם ל - 2 כוכבים. מלונות אלה הם מלונות פשוטים ובסיסיים ביותר.
שובר המלון מזכה את הלקוח בלבד בשירותים ובמועדים הנקובים בו בלבד, בהתאם לכללים הנהוגים באיסתא.
השובר אינו ניתן להסבה ו/או המרה. אי ניצול השירותים המפורטים בשובר, כולם או מקצתם, לא יקנה ללקוח כל זכות תביעה או החזר כספי.
 
שינויים/ביטולים בארץ - על הנוסע להודיע לסוכן הנסיעות על כוונתו לשנות/לבטל את ההזמנה.
באירופה: יש לשנות/לבטל עד 72 שעות טרם מועד הכניסה למלון.
בארה"ב: יש לשנות/לבטל עד 3 ימי עבודה (בארץ ובחו"ל) טרם מועד הכניסה למלון.
במידה ונמסרה הודעה על שינוי/ביטול פחות מן הזמן הנקוב לעיל, ייגבו דמי שינוי/ביטול בסך עלות לילה אחד לפחות של כל חדר מכל סוג שהוא.
דמי השינוי והביטול דלעיל ניתנים לשינוי וכפופים לשיקול דעתם של ספקי בתי המלון בחו"ל ובכל מקרה לא יחולו לגבי הזמנות בתקופות תערוכות, כנסים וחגים מיוחדים.
דמי הביטול למלונות בנשיונל פרקס בארה"ב וקנדה הם 21 ימים לפני ההגעה. במידה ונוסע לא הגיע למלון ולא הודיע על כך 3 ימים מראש, יחוייב בגין כל הלילות.
 
ביטולים בחו"ל - ביטול השירותים בחו"ל ע"י הנוסע ייעשה בכתב בלבד. על הנוסע לקבל אישור מהספק בחו"ל או מבית המלון על מועד הביטול ודמי הביטול שנגרמו כתוצאה מכך. בכל מקרה יחויב הנוסע בדמי טיפול בסך לילה אחד מתוך ההזמנה ובנוסף בדמי הביטול שיידרשו ע"י הספק בחו"ל.
 
מה חשוב לדעת לגבי בית המלון - שעת כניסה לחדרים כמקובל בעולם כולו הוא מ - 14:00. במקרים בהם המלון אינו מלא לחלוטין, ניתן לעיתים לקבל את החדרים מוקדם יותר אך הדבר תלוי בזמינות החדרים במלון באותו זמן. לא ניתן להבטיח מראש קבלת חדר מוקדם יותר אלא אם משלמים על לילה נוסף.
 
הגעה מאוחרת - יש להודיע לאיסתא עם ביצוע ההזמנה על שעת ההגעה למלון. בתי המלון אינם מתחייבים לשמור חדרים לאחר השעה 18:00 במידה ולא קיבלו על כך הודעה מוקדמת.
 
עזיבת חדרים במלון - מתבצעת עד השעה 12:00 בצהרים וזאת ללא כל קשר למועד יציאת הטיסה חזרה. עזיבה מאוחרת יותר עלולה להיות כרוכה בתשלום נוסף ויש לתאמה מראש עם הקבלה. אישור הדבר תלוי בזמינות החדרים ובתפוסת המלון באותו יום.
ברוב המלונות מתאפשרת השארת חפצים עד ליציאה לטיסה בחדר מזוודות, אך יש להיות ערים לבעייתיות הביטחונית בהשארת המטען האישי ללא השגחה ויש לדווח על כך לבודק הביטחוני בעת ההתייצבות לטיסה.
 
חדר לשלושה/ארבעה - במקרה של הזמנת חדר לשלושה/ארבעה, שימו לב! בתי המלון לרוב, נוהגים להכניס מיטה שלישית/רביעית לחדר זוגי. לעיתים המיטות הנוספות הן מיטות מתקפלות.
 
חדר זוגי - ברוב בתי המלון, בחדרים הזוגיים ישנן מיטות נפרדות. אין כל אפשרות להבטיח מראש מיטה כפולה, אף אם הוזמנה מראש.
 
היצע ע"פ הקיים (Run of the House) - הזמנות מתבצעות עבור חדר במלון אך אין באפשרות איסתא להבטיח מראש מיקום ספציפי לחדר ע"פ דרישת הלקוח לא בקומה ולא בצד המבוקשים.
בקשות מיוחדות – אין איסתא יכולה להתחייב על בקשות מיוחדות כגון: קומה גבוהה, נוף לים או לבריכה וכו', אלא אם נתקבל והועבר תשלום בעבורם. חברתנו תשמח להעביר את בקשותיכם לספק התיירות הרלוונטי.
 
רישום יתר - במקרה של רישום יתר בבית המלון, רשאי הסוכן המקומי ו/או בית המלון ו/או המארגן לשנות ע"פ אחריותו הבלעדית את האכסון, למלון אחר ברמה דומה. לאיסתא אין כל אחריות ו/או שליטה על כך.
 
מיזוג אויר - אין הפעלת מיזוג האוויר באחריותה של חברת איסתא ישראל והיא לא תוכל לשאת בכל אחריות באשר להפעלתו של המיזוג בבית המלון. הפעלת המיזוג הינה באחריותו של בית המלון בלבד וכפופה לחוקי המדינה.
 
שירותים נוספים - שירותים נוספים בבית המלון כגון: חנייה, סאונה, חדר כושר וכו' ניתנים בחלקם תמורת תשלום.
 
בכל בעיה שמתעוררת במהלך השהייה במלון, חובה לפנות למשרד הקבלה של המלון או לספק המקומי שפרטיו מופיעים על השובר ו/או למוקד החרום של החברה שמספרו 03-777767, על מנת להגיע לפתרון הולם כבר במהלך החופשה.
 
נופשונים וחבילות נופש מיוחדות
טיסות - 
הטיסות הן באחריותן הבלעדית של חברות התעופה השונות. שעות הטיסה, מסלוליהן ושדות התעופה להמראה ו/או נחיתה, עלולים להשתנות, לעיתים אף ללא הודעה מוקדמת. חברת איסתא אינה אחראית לשינויים במועדי הטיסות או במסלוליהן, ועל כן לא תיענה כל דרישה להחזר או פיצוי בגין הוצאות או עגמת נפש שנגרמו לנוסע עקב השינוי במועדי הטיסות.
על הנוסע מוטלת החובה לוודא את מועדי הטיסות ונתיביהן בעת ביצוע ההזמנה, בעת קבלת הכרטיס ובעת אשרור הטיסה חזרה לארץ.
הנוסע רשאי לשאת עמו במטוס כבודה במשקל שלא יעלה על 20 ק"ג. מטען עודף יחויב בתשלום עפ"י התעריף שיקבע על ידי המוביל מעת לעת. חברת התעופה אף רשאית לסרב להוביל כבודה שמשקלה העודף עולה על 20 ק"ג.
הארוחות המסופקות בטיסות הן באחריותה הבלעדית של חברת התעופה. חברת איסתא אינה יכולה להתחייב בפני הנוסע שיקבל אוכל מיוחד (כשר, צמחוני וכד'), גם אם הזמין אותו מראש. יש להדגיש כי קיימות טיסות שכר אשר בהן כלל לא מוגשות ארוחות .
 
בתי מלון
השעה המקובלת לכניסה לחדרים בבתי המלון היא 14:00, היציאה עד השעה 12:00, וזאת ללא קשר למועדי הטיסות. במקרה של הגעה מאוחרת, בתי המלון אינם מחויבים לשמור את החדרים אחרי השעה 18:00, אלא אם כן קבלו על כך הודעה מראש.
מניין הימים כולל את יום היציאה מישראל ויום החזרה לישראל, גם אם הם ימים חלקיים בלבד. זמני היציאה וההגעה מישראל וחזרה נקבעים בידי חברת התעופה ואין אנו מתחייבים להשלים את הימים למלאים.
דירוג המלון ובסיס האירוח מצוין בשובר שבידכם. אם מצוין כי בסיס האירוח הוא חצי פנסיון, הכוונה היא (לרוב) לארוחת בוקר וארוחה עיקרית. ברוב בתי המלון הארוחה העיקרית היא ארוחת ערב, ואין אפשרות להמירה בארוחת צהרים.
בסיס ארוח הכל כלול משמעו 3 ארוחות ביום + שתייה קלה + הטבות נוספות הנתונות לשיקול דעתו של בית המלון בלבד.
החלוקה לחדרים מתבצעת על פי היצע החדרים הפנויים באותו יום, על כן אין אפשרות להבטיח מראש חדר במיקום מסוים.
אם הזמנתם חדר ל- 3 או 4 אנשים, קרוב לודאי שיצרפו לחדר הזוגי מיטות מתקפלות נוספות ו/או ספות נפתחות. בחדרים הזוגיים יש לרוב מיטות נפרדות, ולא מיטה זוגית כפולה. אין אפשרות להבטיח את סוג המיטות מראש.
רישום יתר משמעותו שהמלון בתפוסה מלאה ואין חדר פנוי למרות הזמנתכם. במקרה כזה הסוכן המקומי או בית המלון רשאים להעבירכם למלון אחר ברמה דומה.
מיזוג אויר קיים בחלק מבתי המלון, אך במדינות מסוימות הפעלתו נעשית במרוכז על ידי הנהלת בית המלון בשעות מוגבלות בלבד, על פי שיקול דעתם או בהתאם לתקנות המדינה.
 
נציגים וסיורים מקומיים
סיורי הבחירה המוצעים לנוסעים על ידי בית המלון ו/או על ידי הנציגים המקומיים של ספקי השירות, מאורגנים, נמכרים ומבוצעים על ידי משרדים מקומיים ו/או נציגים מטעמם. לחברת איסתא אין כל שליטה או אחריות על טיולים אלה.