צוות איסתא מכללת ספיר

אינה צימרמן
אינה צימרמן
טל:586/7
חמדה מסיל
חמדה מסיל
טל:589/90
מיכל נגבקר
מיכל נגבקר
טל:592
סיגל בניטה
סיגל בניטה
טל:599