צוות איסתא קרית גת

חיותה מרקוביץ'
חיותה מרקוביץ'
טל:086815522
פקס:036073945
גלית במני
גלית במני
טל:086815522
פקס:036073945
אלונה לייבוביץ
אלונה לייבוביץ
טל:086815522
פקס:036073945
אלנה דולניק
אלנה דולניק
טל:086815522
פקס:036073945
סנונית בן אריה
סנונית בן אריה
טל:086815522
פקס:036073945