צוות איסתא אשקלון

חיותה מרקוביץ'
חיותה מרקוביץ'
טל:08-6778555
לוטם שוהם
לוטם שוהם
טל:08-6778555
דפנה יעקב
דפנה יעקב
טל:08-6778555
פקס:036073930
פולינה שבלנקו
פולינה שבלנקו
טל:08-6778555
פקס:036073945
אילנית שלוש
אילנית שלוש
טל:08-6778555
קרין בוכבינדר
קרין בוכבינדר
טל:08-6778555
אולגה סטרין
אולגה סטרין
טל:08-6778555
תקוה כהן
תקוה כהן
טל:08-6778555
אורית אפנסייב
אורית אפנסייב
טל:08-6778555
פקס:036073945
אגנס גואטה
אגנס גואטה
טל:08-6778555
סופי דברשוילי
סופי דברשוילי
טל:08-6778555
מירב עטר
מירב עטר
טל:08-6778555
ספיר דהן
ספיר דהן
ענת בן שלמה
ענת בן שלמה
אילנית שלוש
אילנית שלוש